ผลต่างระหว่างรุ่นของ "วิกิพีเดีย:อะไรที่ไม่ใช่วิกิพีเดีย"

ซ้ำกัน +น่าจะรวมกันได้
(ซ้ำกัน +น่าจะรวมกันได้)
{{เว็บย่อวิกิ|WP:IINFO}}
บทความในวิกิพีเดียไม่ใช่สิ่งต่อไปนี้:
# '''แหล่งรวบรวมปัญหาที่หน้าถามบ่อย-ตอบ และเกร็ดความรู้''' บทความในวิกิพีเดียไม่ควรมีการรวบรวมรายชื่อคำถามหรือปัญหาที่ถามบ่อย (FAQs) แต่ให้สอดแทรกข้อมูลเหล่านั้นลงในส่วนหรือบทความอื่น ๆ ที่เหมาะสมด้วยมุมมองที่เป็นกลาง บทความวิกิพีเดียไม่มิได้มีจุดมุ่งหมายสำหรับเป็นเว็บไซต์ให้ถามและตอบคำถาม แม้ว่าจะนอกจากนี้ ควรหลีกเลี่ยงการรวบรวมเกร็ดความรู้ เคล็ดลับ หรือเนื้อหาเบ็ดเตล็ดปริมาณมาก เพราะการนำเสนอหัวข้อประเภทนี้ทำให้บทความคุณภาพลดลงเนื่องจากความไม่เป็นระเบียบ และการขาดความโดดเด่น คุณสามารถปรับแต่งข้อมูลเหล่านั้นโดยแยกเกร็ดความรู้ที่สัมพันธ์กันไปเป็นส่วนใหม่ หรือรวมกับส่วนหรือบทความอื่น ๆ ที่มีหลายโครงการในวิกิพีเดียไว้สำหรับตอบคำถามของผู้ใช้อยู่แล้วให้กลมกลืนไปกับเนื้อหาได้
# '''เนื้อเรื่องย่อ บทสรุป หรือบทเฉลย''' บทความในวิกิพีเดียที่เกี่ยวกับวรรณกรรมและบันเทิงคดีเช่น นวนิยาย หนังสือการ์ตูน ภาพยนตร์ รายการโทรทัศน์ ควรมุ่งประเด็นไปที่ความนิยมในโลกของความเป็นจริงและการวิเคราะห์ที่สามารถอ้างอิงได้ โดยให้รายละเอียดเกี่ยวกับการพัฒนา หรือความสำคัญเชิงประวัติของผลงานนั้น ไม่ให้ความสำคัญเฉพาะหรือมีเนื้อหาเพียงบทสรุปเนื้อเรื่องอย่างเดียว ซึ่งอาจทำให้[[วิกิพีเดีย:ระวังเสียอรรถรส|เสียอรรถรส]]ในการอ่านวรรณกรรมหรือการชมบันเทิงคดี พึงระลึกว่าวิกิพีเดียไม่ใช่ที่รวบรวมหรือแต่งนวนิยาย หากคุณต้องการเขียนเนื้อเรื่องที่แต่งขึ้นเป็นนวนิยายในลักษณะวิกิ เขียนได้ที่ [http://fiction.wikia.com โนเวลัส] (ฟิกชันวิเกีย)
# '''ฐานข้อมูลเนื้อเพลง''' เนื่องจากเนื้อเพลงส่วนใหญ่มี[[ลิขสิทธิ์]] เว้นแต่บางเพลงที่เป็น[[สาธารณสมบัติ]] เช่นเพลงประจำชาติหรือเพลงพื้นบ้าน อย่างไรก็ตาม บทความที่เกี่ยวกับเพลงทุกประเภทไม่ควรมีแต่เนื้อเพลงเพียงอย่างเดียว แต่ต้องให้ข้อมูลเกี่ยวกับผู้แต่ง วันที่เผยแพร่ ความสำคัญของเพลง รางวัลที่ได้รับ ฯลฯ นอกจากนั้นคุณสามารถเขียนเนื้อเพลงทุกประเภทได้ที่ [[:s:|วิกิซอร์ซ]]
# '''ข้อมูลสถิติ''' ที่มีแต่รายการเรียงลำดับต่อกันเป็นจำนวนมาก อาจทำให้เกิดความสับสนกับผู้อ่าน และเป็นการลดคุณภาพของบทความในวิกิพีเดีย นอกจากนั้น บทความควรมีข้อความแวดล้อมที่เพียงพอที่จะแทรกข้อมูลสถิติไว้ภายใน ในลักษณะที่สามารถอ่านได้เหมือนข้อความทั่วไปอย่างเหมาะสม กล่องข้อมูลและตารางเป็นทางเลือกหนึ่งในการเพิ่มความสามารถในการอ่านสำหรับรายการข้อมูลที่มีขนาดยาว
# '''การรายงานข่าวสั้นหรือข่าวด่วน''' โปรดทราบว่าวิกิพีเดียจะรับพิจารณาบทความที่เกี่ยวกับบุคคลหรือเหตุการณ์สำคัญทางประวัติศาสตร์ในระยะยาว และในทางตรงข้าม บางบุคคลหรือบางสิ่งที่เป็นข่าวแค่ในช่วงเวลาสั้น ๆ และไม่ถูกกล่าวถึงอีก จะถูกจัดว่าไม่เป็นสารานุกรม บทความเกี่ยวกับบุคคลหรือเหตุการณ์สำคัญนั้นต้องทำตามนโยบาย[[วิกิพีเดีย:ชีวประวัติของบุคคลที่มีชีวิตอยู่|ชีวประวัติของบุคคลที่มีชีวิตอยู่]]และ[[วิกิพีเดีย:มุมมองที่เป็นกลาง|มุมมองที่เป็นกลาง]]ในการนำเสนอ อย่างไรก็ตาม สำหรับข่าวที่มีการเปลี่ยนแปลงตามระยะเวลาสามารถเขียนได้ที่ [[:n:|วิกิข่าว]]
# '''แหล่งรวบรวมเกร็ดความรู้''' หัวข้อของการรวบรวมเกร็ดความรู้ เคล็ดลับ หรือเบ็ดเตล็ด จำนวนมากเป็นสิ่งที่ควรหลีกเลี่ยง เพราะการนำเสนอหัวข้อประเภทนี้ทำให้คุณภาพของบทความลดลงเนื่องจากความไม่เป็นระเบียบ ซึ่งเกร็ดความรู้แต่ละเรื่องที่นำเสนออาจไม่เกี่ยวข้องกันเลย นอกจากนี้คุณภาพไม่ขึ้นอยู่กับปริมาณ แต่อยู่ที่ระดับความสำคัญหรือความโดดเด่นและความพิสูจน์ยืนยันได้ของเนื้อหาที่ใส่ คุณสามารถปรับแต่งข้อมูลเหล่านั้นโดยแยกเกร็ดความรู้ที่สัมพันธ์กันไปเป็นส่วนใหม่ หรือรวมกับส่วนหรือบทความอื่น ๆ ที่มีอยู่แล้วให้กลมกลืนไปกับเนื้อหาได้
 
=== วิกิพีเดียไม่มีการเซ็นเซอร์ ===