ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ทำเนียบรัฐบาลไทย"

ไม่มีการเปลี่ยนแปลงขนาด ,  7 ปีที่แล้ว
[[ไฟล์:Cadet_School.jpg|thumb|อาคารส่วนการศึกษา โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า]]
 
เมื่อวันที่ [[31 มีนาคม]] [[พ.ศ. 2530]] คณะรัฐมนตรีมีมติให้บริเวณที่ตั้ง ''ส่วนการศึกษา [[โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า]]'' [[ถนนราชดำเนินนอก]] ซึ่งเดิมตั้งอยู่ติดกับกำแพงทำเนียบรัฐบาลด้านทิศตะวันตก และมีคูน้ำกั้นกลาง รวมเข้าเป็นอาณาบริเวณของทำเนียบรัฐบาลด้วย ปัจจุบันเป็นที่ทำการ หน่วยงานในสังกัดสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี หน่วยงานในสังกัดสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และสำนักข่าวกรองสภาความมั่นคงแห่งชาติ
 
=== ตึกสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีหลังใหม่ ===
ผู้ใช้นิรนาม