ผลต่างระหว่างรุ่นของ "พระเจ้าราชวรวงศ์เธอ กรมหมื่นกษัตริย์ศรีศักดิเดช"

[[หมวดหมู่:ราชสกุลอิศรเสนา]]
[[หมวดหมู่:พระราชนัดดาในสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช]]
[[หมวดหมู่:พระราชนัดดาในรัชกาลที่ 1]]
{{เกิดปี|2343}}
{{ตายปี|2417}}
27,522

การแก้ไข