ผลต่างระหว่างรุ่นของ "พรพรรณ เกษมมัสสุ"

== ผลงาน ==
=== ละคร ===
* 2523 [[วนิดา]] ช่อง 5
* 2523 อีพริ้งคนเริงเมือง ช่อง 3
* 2523 ดงมนุษย์ ช่อง 3
* 2523 ห้วงรักเหวลึก ช่อง 7
* 2524 พระจันทร์เดือนกันยา ช่อง 3
* 2524 [[อย่าลืมฉัน]] ช่อง 5
* 2524 สายใจ ช่อง 5
* 2525 [[อย่าลืมฉัน]] ช่อง 5
* 2525 ไฟในทรวง ช่อง 5
* 2525 พิษรัก ช่อง 3
* 2526 ทหารเสือพระเจ้าตาก ช่อง 3
* 2526 ทุ่งทองกวาว ช่อง 3
* 2526 [[สกุลกา]] ช่อง 5
* 2526 [[ชั่วฟ้าดินสลาย]] ช่อง 3
* 2526 [[น้ำตาลไหม้]] ช่อง 3
* 2526 พัชราวลัย ช่อง 3
* 2527 อยู่เพื่อรัก ช่อง 3
ผู้ใช้นิรนาม