ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ลำดับเหตุการณ์คณะราษฎร"

=== พ.ศ. 2475 ===
* [[25 มิถุนายน]] - [[พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว]]เสด็จพระราชดำเนินกลับกรุงเทพมหานคร โดยทางรถไฟ ถึงสถานีจิตรลดา เวลา 0.37 น. เข้าวันอาทิย์ที่ [[26 มิถุนายน]]
* [[26 มิถุนายน]] - เวลา 11.00 น. [[คณะราษฎร]]จำนวน 6 นาย ประกอบด้วย [[พระประศาสน์พิทยายุทธ|พ.ท.พระประศาสน์พิทยายุทธ]] [[หลวงวีระโยธิน|พ.ต.หลวงวีระโยธิน]] [[หลวงประดิษฐ์มนูธรรม]] [[ประยูร ภมรมนตรี|นายร.ท.ประยูร ภมรมนตรี]] [[จรูญ ณ บางช้าง|นายจรูญ ณ บางช้าง]] [[สงวน ตุลารักษ์|นายสงวน ตุลารักษ์]] และมี [[พระศรยุทธเสนี|พล.ร.ต.พระศรยุทธเสนี]] เป็นผู้นำเข้าเฝ้า[[พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว]]
* [[27 มิถุนายน]] - [[พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว]] ลงพระปรมาภิไธยในธรรมนูญการปกครองประเทศ โดยทรงเพิ่มคำว่า ''"ชั่วคราว"'' ต่อท้ายธรรมนูญการปกครองประเทศ โดยมีนายปรีดี พนมยงค์เป็นผู้ร่าง<ref>''คือวิญญาณเสรี ปรีดี พนมยงค์'' หน้า 111 หนังสือครบรอบ 100 ปี ชาตกาล รัฐบุรุษอาวุโส 11 พ.ค. 2543</ref>
* [[28 มิถุนายน]] - [[สภาผู้แทนราษฎร]]สมัยแรกตามธรรมนูญการปกครองประเทศชั่วคราว มีสมาชิก 70 คน โดยแต่งตั้งจากคณะราษฎร 31 คน และจากข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ในระบอบเดิม 39 คน ทำการเลือก[[พระยามโนปกรณ์นิติธาดา]] เป็นประธานกรรมการราษฎร เทียบเท่าตำแหน่ง[[นายกรัฐมนตรี]]คนแรกของประเทศไทย<ref name="sarakadee-24-june-2475">[http://www.sarakadee.com/feature/1999/06/2475.htm www.sarakadee.com ยุทธการยึดเมือง ๒๔ มิถุนายน ๒๔๗๕]</ref> [[เจ้าพระยาธรรมศักดิ์มนตรี]]เป็น[[ประธานสภาผู้แทนราษฎร]]คนแรกและมีนายปรีดี พนมยงค์เป็น[[เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร]]คนแรก<ref>''คือวิญญาณเสรี ปรีดี พนมยงค์'' หน้า 112 หนังสือครบรอบ 100 ปี ชาตกาล รัฐบุรุษอาวุโส 11 พ.ค. 2543</ref>
ผู้ใช้นิรนาม