ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ลำดับเหตุการณ์คณะราษฎร"

 
=== [[พ.ศ. 2488]] ===
* [[16 สิงหาคม]] - นาย[[ปรีดี พนมยงค์]] ในฐานะผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ ได้ออก[[ประกาศสันติภาพ]]ในพระปรมาภิไธยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดล ว่าการประกาศสงครามต่อสหรัฐอเมริกาและบริเตนใหญ่เมื่อวันที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2485 เป็น "โมฆะ" ไม่ผูกพันประชาชนชาวไทย และประเทศไทยพร้อมที่จะให้ความร่วมมือกับสหประชาชาติในการสถาปนาสันติภาพในโลกนี้
* [[20 สิงหาคม]] - รัฐบาลของนายควง อภัยวงศ์ ลาออกจากตำแหน่ง เนื่องจากเป็นรัฐบาลที่มีขึ้นในสมัยสงคราม<ref name="history-politics" />
* [[1 กันยายน]] - นายทวี บุณยเกตุ ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นนายกรัฐมนตรี ในรัฐบาลรักษาการ โดยมีอายุเพียง 17 วัน โดยรัฐมนตรีในรัฐบาลส่วนใหญ่เป็นฝ่ายเสรีไทย<ref name="history-politics" />
* [[27 กันยายน]] - รัฐบาลเสนอพระราชบัญญัติอาชญากรสงคราม ต่อสภาผู้แทนราษฎร เพื่อใช้จัดการกับ จอมพล ป. พิบูลสงครามและคณะ<ref name="history-politics" />
* [[15 ตุลาคม]] - [[ม.ร.ว.เสนีย์ ปราโมช]] ยุบสภา เพื่อให้มีการเลือกตั้งใหม่
* [[5 ธันวาคม]] - นายปรีดี พนมยงค์ อัญเชิญ[[สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดล]]เสด็จนิวัติประเทศไทยเพื่อทรงบริหารราชการแผ่นดินด้วยพระองค์เองต่อไป
 
=== [[พ.ศ. 2489]] ===
ผู้ใช้นิรนาม