ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ลำดับเหตุการณ์คณะราษฎร"

 
=== [[พ.ศ. 2498]] ===
* [[17 กุมภาพันธ์]] - นาย[[เฉลียว ปทุมรส]] นาย[[ชิต สิงหเสนี]] และ นาย[[บุศย์ ปัทมศริน]] ถูก[[โทษประหารชีวิต|ประหารชีวิต]] จากข้อกล่าวหาว่ามีส่วนลอบปลงพระชนม์รัชกาลที่ 8<ref name="kill-rama8-kill">50 ปีการประหารชีวิต 17 กุมภาพันธ์ 2498, สมศักดิ์ เจียมธีรสกุล, นิตยสารฟ้าเดียวกัน ปีที่ 3 ฉบับที่ 2 เม.ย.-มิ.ย. 2548</ref>
 
=== [[พ.ศ. 2500]] ===
ผู้ใช้นิรนาม