ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ใบไม้"

ISBN
(เก็บกวาดแม่แบบเรียงลำดับ)
(ISBN)
{{col-end}}
 
=== ใบขอบ (Marginsmargins, edge) ===
{{col-begin}}
{{col-3}}
== อ้างอิง ==
* Haupt, Arthur Wing, Plant morphology. Publisher: McGraw-Hill 1953. Downloable from http://www.archive.org/details/plantmorphology00haup
* a b Mauseth, James D. Botany: An Introduction to Plant Biology. Publisher: Jones & Bartlett, 2008 ISBN-13: 978-0763753450
* Willert, Dieter J. von; Eller, Benno M.; Werger, Marinus J. A.; Brinckmann, Enno; Ihlenfeldt, Hans-Dieter: Life Strategies of Succulents in Deserts. Publisher: Cambridge University Press 1992. ISBN-13: 978-0521244688
* Bayer, M. B. (1982). The New Haworthia Handbook. Kirstenbosch: National Botanic Gardens of South Africa. ISBN 0620056320.
* Marloth, Rudolf. “The Flora of South Africa” 1932 Pub. Capetown: Darter Bros. London: Wheldon & Wesley.
[[หมวดหมู่:กายวิภาคศาสตร์ของพืช]]
[[หมวดหมู่:สรีรวิทยาของพืช]]
 
{{Link FA|de}}
{{Link FA|nl}}
70

การแก้ไข