ผลต่างระหว่างรุ่นของ "พระอารามหลวง"

| [[วัดบวรนิเวศวิหาร]] || กรุงเทพมหานคร || ภาค 1 || ธรรมยุต || ราชวรวิหาร
|-
| [[วัดราชประดิษฐ์ประดิษฐสถิตมหาสีมาราม]] || กรุงเทพมหานคร || ภาค 1 || ธรรมยุต || ราชวรวิหาร
|-
| [[วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม]] || กรุงเทพมหานคร || ภาค 1 || ธรรมยุต || ราชวรวิหาร
ผู้ใช้นิรนาม