ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ชลน่าน ศรีแก้ว"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
| footnotes =
}}
'''นายแพทย์ชลน่าน ศรีแก้ว''' เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข ในรัฐบาลนางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร และเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร [[จังหวัดน่าน]] เขต 2 สังกัด[[พรรคเพื่อไทย]]<ref>[http://www.parliament.go.th รัฐสภาไทย สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร]</ref> เคยได้รับการยกย่องเป็น '''"ดาวเด่นสภาฯ"''' จากการตั้งฉายานักการเมือง ของ[[สื่อมวลชน]]ประจำปี [[พ.ศ. 2552]]
 
== ประวัติ ==
นายแพทย์ชลน่าน ศรีแก้ว เกิดเมื่อวันที่ [[4 มิถุนายน]] [[พ.ศ. 2504]] ที่[[ตำบลไหล่น่าน]] [[อำเภอเวียงสา]] [[จังหวัดน่าน]] เป็นบุตรของนายใจ ศรีแก้ว และนางหมาย ศรีแก้ว สำเร็จการศึกษาแพทย์ศาสตรบัณฑิต จาก[[คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล]] เมื่อปี [[พ.ศ. 2530]] และปริญญาโทรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต จาก[[สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์]] ในปี [[พ.ศ. 2542]]
 
== การทำงาน ==
ผู้ใช้นิรนาม