ผลต่างระหว่างรุ่นของ "มาโนช พุฒตาล"

 
=== ผลงานหนังสือ ===
* บันเทิงคดี [นิตยสาร](นิตยสาร ฉบับปฐมฤกษ์ ปีที่1 เล่ม1 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2532 )
* ชีวิตที่เจ็บปวดของคนป่วย (2549) + CD Single
* คนกรุงเก่าเล่าเรื่อง
625

การแก้ไข