ผลต่างระหว่างรุ่นของ "โชติรส ชโยวรรณ"

* - 2556 [[เซน...สื่อรักสื่อวิญญาณ]] รับบท นิ้ง ตอน ตื่นจากหลุม (นักแสดงรับเชิญ)
* - 2556 [[ทองเนื้อเก้า]] รับบท ลำยง
* - 2557 [[แรงเงา]] ภาค2 วางตัว
 
== อ้างอิง ==
ผู้ใช้นิรนาม