ผลต่างระหว่างรุ่นของ "อนันตริยกรรม"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
(โรบอต: เปลี่ยนจาก หมวดหมู่:ธรรมหมวด ๕ ไปยัง หมวดหมู่:ธรรมหมวด 5)
ไม่มีความย่อการแก้ไข
'''อนันตริยกรรม''' หมายถึง [[กรรม]]หนักที่สุด (ครุกรรม) ฝ่ายบาปอกุศล ซึ่งให้ผลทันที มี 5 อย่าง คือ
# '''มาตุฆาต''' - ฆ่ามารดา
# '''[[ปิตุฆาต]]''' - ฆ่าบิดา
# '''อรหันตฆาต''' - ฆ่า[[พระอรหันต์]]
# '''โลหิตุปบาท''' - ทำร้าย[[พระพุทธเจ้า]]จนถึงพระโลหิตห้อ ขึ้นไป เช่น [[พระเทวทัต]]ได้ทำร้ายพระพุทธองค์ ในสมัย[[พุทธกาล]]
ผู้ใช้นิรนาม