ผลต่างระหว่างรุ่นของ "อำเภอแม่แตง"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
(ลบลิงก์ที่ซ้ำซ้อน wikidata)
* '''เทศบาลตำบลอินทขิล''' ครอบคลุมพื้นที่ตำบลอินทขิล (เฉพาะนอกเขตเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา)
* '''เทศบาลตำบลแม่หอพระ''' ครอบคลุมพื้นที่ตำบลแม่หอพระทั้งตำบล
* '''องค์การบริหารส่วนเทศบาลตำบลขี้เหล็ก''' ครอบคลุมพื้นที่ตำบลขี้เหล็ก (เฉพาะนอกเขตเทศบาลตำบลสันมหาพน)
* '''องค์การบริหารส่วนตำบลแม่แตง''' ครอบคลุมพื้นที่ตำบลแม่แตงทั้งตำบล
* '''องค์การบริหารส่วนตำบลขี้เหล็ก''' ครอบคลุมพื้นที่ตำบลขี้เหล็ก (เฉพาะนอกเขตเทศบาลตำบลสันมหาพน)
* '''องค์การบริหารส่วนตำบลสบเปิง''' ครอบคลุมพื้นที่ตำบลสบเปิงทั้งตำบล
* '''องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า''' ครอบคลุมพื้นที่ตำบลบ้านเป้าทั้งตำบล
135,497

การแก้ไข