ผลต่างระหว่างรุ่นของ "เกียรติชัย ชัยเชาวรัตน์"

{{รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย}}
 
{{เกิดปี|24762481}}
{{มีชีวิต}}
[[หมวดหมู่:บุคคลจากจังหวัดอุดรธานี]]
[[หมวดหมู่:นักการเมืองไทย]]
[[หมวดหมู่:ชาวไทยเชื้อสายจีน]]
[[หมวดหมู่:พรรคกิจสังคม]]
[[หมวดหมู่:พรรคเอกภาพ]]
19,779

การแก้ไข