ผลต่างระหว่างรุ่นของ "หม่อมหลวงเสรี ปราโมช"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
'''หม่อมหลวงเสรี ปราโมช''' อดีตนักการเมืองและนักดนตรีชาวไทย ได้ถึงแก่กรรมในปี [[พ.ศ. 2550]]
 
== ประวัติ ==
 
ม.ล.เสรี เริ่มต้นการศึกษาที่[[ประเทศสหรัฐอเมริกา]]เนื่องจากตามบิดา คือ ม.ร.ว.เสนีย์ ไปอาศัยอยู่ที่นั่น หลังจาก ม.ร.ว.เสนีย์ได้รับการแต่งตั้งเป็นเอกอัครราชทูตผู้มีอำนาจเต็ม ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา ภายหลัง[[สงครามโลกครั้งที่สอง]]ยุติลง ได้เดินทางกลับ[[ประเทศไทย]]และจบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาจาก[[โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย]] และเคยไปศึกษาต่อที่เมืองจีลอง [[ประเทศออสเตรเลีย]] สำเร็จการศึกษาระดับอุดมศึกษาทางด้านเศรษฐศาสตร์ จาก[[มหาวิทยาลัยเคมบริดจ์]] [[ประเทศอังกฤษ]] และเข้าทำงานมีตำแหน่งสูงสุดเป็นประธานกรรมการฝ่ายอำนวยการ[[ธนาคารกรุงเทพพาณิชยการ]]
 
ม.ล.เสรี ปราโมช ถึงแก่กรรมในปี พ.ศ. 2550
 
== การเมือง ==
ผู้ใช้นิรนาม