ผลต่างระหว่างรุ่นของ "หม่อมราชวงศ์ศุภดิศ ดิศกุล"

 
== ตำแหน่งงานปัจจุบัน ==
ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการ บริษัท บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
ประธานกรรมการ บริษัท บริการน้ำมันอากาศยาน จำกัด
ประธานกรรมการ บริษัท ขนส่งน้ำมันทางท่อ จำกัด
5

การแก้ไข