ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ปฏิวัติหัตถ์ราชัน"

หนุ่มน้อยแฮ็คเกอร์ มีนิสัยวิปริต ภายหลังได้เข้ากลุ่มองค์กรดาร์ธ และถูกชิบุนงิยิงสังหาร
 
* '''ฟูลเนล''' (ふゅーねる Fullnell)
หุ่นยนต์ของอิโนริ ชื่อของหุ่นมาจากคำว่า "Funeral"
242

การแก้ไข