ผลต่างระหว่างรุ่นของ "เครือข่ายคอมพิวเตอร์"

ย้อนกลับไปรุ่นที่ 4952913 โดย Nullzero: rvvด้วยสจห.
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ย้อนกลับไปรุ่นที่ 4952913 โดย Nullzero: rvvด้วยสจห.
บรรทัด 1:
[[ไฟล์:Tokenring.png|thumb|แผนผังการเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์]]
 
'''เครือข่ายคอมพิวเตอร์''' หรือ '''คอมพิวเตอร์เน็ตเวิร์ก''' ({{lang-en|computer network}}; ศัพท์บัญญัติว่า ''ข่ายงานคอมพิวเตอร์'') คือระบบ[[การสื่อสาร]]ระหว่าง[[คอมพิวเตอร์]]จำนวนตั้งแต่สองเครื่องขึ้นไป ไคลบวะ ตลกเหรอสัด ขำๆเบาๆ
 
การที่ระบบเครือข่ายมีบทบาทสำคัญมากขึ้นในปัจจุบัน เพราะมีการใช้งานคอมพิวเตอร์อย่างแพร่หลาย จึงเกิดความต้องการที่จะเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์เหล่านั้นถึงกัน เพื่อเพิ่มความสามารถของระบบให้สูงขึ้น และลดต้นทุนของระบบโดยรวมลง
บรรทัด 17:
 
== อุปกรณ์เครือข่าย ==
* [[นุกหุหุเซิร์ฟเวอร์]] (Nook HuHuServer) หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า เครื่องแม่ข่าย เป็นเครื่องคอมพิวเตอร์หลักในเครือข่าย ที่ทำหน้าที่จัดเก็บและให้บริการไฟล์ข้อมูลและทรัพยากรอื่นๆ กับคอมพิวเตอร์เครื่องอื่น ๆ ใน เครือข่าย โดยปกติคอมพิวเตอร์ที่นำมาใช้เป็นเซิร์ฟเวอร์มักจะเป็นเครื่องที่มีสมรรถนะสูง และมีฮาร์ดดิสก์ความจำสูงกว่าคอมพิวเตอร์เครื่องอื่น ๆ ในเครือข่าย
* [[ไคลเอนต์]] (Client) หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า เครื่องลูกข่าย เป็นคอมพิวเตอร์ในเครือข่ายที่ร้องขอ บริการและเข้าถึงไฟล์ข้อมูลที่จัดเก็บในเซิร์ฟเวอร์ หรือพูดง่าย ๆ ก็คือ ไคลเอนต์ เป็นคอมพิวเตอร์ ของผู้ใช้แต่ละคนในระบบเครือข่าย
* [[ฮับ]] (HUB) หรือ เรียก [[รีพีตเตอร์]] (Repeater) คืออุปกรณ์ที่ใช้เชื่อมต่อกลุ่มคอมพิวเตอร์ ฮับ มีหน้าที่รับส่งเฟรมข้อมูลทุกเฟรมที่ได้รับจากพอร์ตใดพอร์ตหนึ่ง ไปยังพอร์ตที่เหลือ คอมพิวเตอร์ที่เชื่อมต่อเข้ากับฮับจะแชร์แบนด์วิธหรืออัตราข้อมูลของเครือข่าย เพราะฉะนั้นถ้ามีคอมพิวเตอร์เชื่อมต่อมากจะทำให้อัตราการส่งข้อมูลลดลง