ผลต่างระหว่างรุ่นของ "การฆ่าคน"

เพิ่มขึ้น 37 ไบต์ ,  9 ปีที่แล้ว
คำว่า "การฆ่าคน" เป็นศัพท์บัญญัติของ[[ราชบัณฑิตยสถาน]] ให้ใช้แทนคำภาษาอังกฤษว่า "murder"<ref>http://rirs3.royin.go.th/coinages/webcoinage.php</ref>
 
ส่วน "ฆาตกรรม" มีความหมายตาม[[พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน|พจนานุกรมมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542]] ว่า "การฆ่าคน" แต่มิใช่ศัพท์บัญญัติที่ทางราชการมุ่งหมายให้ใช้อย่างเป็นทางการ<ref>http://rirs3.royin.go.th/new-search/word-search-all-x.asp</ref> ทั้งนี้ "ฆาตกรรม" เป็นคำสมาสระหว่างคำ "ฆาต" (''บาลี.'' ตี, ฟาด, ฟัน, ฆ่า, ทำลาย) + "กรรม" มีความหมายตามอักษรว่า การตี, การฟาด, การฟัน, การฆ่า, การทำลาย ผู้กระทำฆาตกรรมเรียกว่า "ฆาตกร" กำนิกำนิกำนิ
 
ปัจจุบันมีการใช้คำ "ฆาตกรรม" คละไปกับคำ "การฆ่าคน" ทั้งนี้ คำทั้งสองมีความหมายเดียวกันดังข้างต้น
ผู้ใช้นิรนาม