ผลต่างระหว่างรุ่นของ "องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน)"

(วิสัยทัศน์+ยุทธศาสตร์ ไม่ใช่สารานุกรม)
 
== พื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ==
องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) ได้ดำเนินการกำหนดพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน จำนวน 5 แห่ง ปัจจุบันคงเหลือที่อยู่ในความดูแลรับผิดชอบจำนวน 4 แห่ง ได้แก่
 
องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) ได้ดำเนินการกำหนดพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน จำนวน 5 แห่ง ได้แก่
 
# [[อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะช้าง|หมู่เกาะช้างและพื้นที่เชื่อมโยง]]<ref>[http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/0E/00149747.PDF ประกาศคณะกรรมการบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน เรื่อง กำหนดแนวเขตพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน หมู่เกาะช้างและพื้นที่เชื่อมโยง]</ref>
# [[เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี]]<ref>[http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2548/00154696.PDF ประกาศคณะกรรมการบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน เรื่อง กำหนดแนวเขตพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี]</ref> ต่อมาในปี พ.ศ. 2556 ได้โอนไปเป็นภารกิจของสำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)
# [[เมืองพัทยา|เมืองพัทยาและพื้นที่เชื่อมโยง]]<ref>[http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2552/E/071/37.PDF ประกาศคณะกรรมการบริหารการพัฒนาพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน เรื่อง กำหนดแนวเขตพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนเมืองพัทยาและพื้นที่เชื่อมโยง]</ref>
# [[อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย – ศรีสัชนาลัย – กำแพงเพชร]]
54,729

การแก้ไข