ผลต่างระหว่างรุ่นของ "องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน)"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
(โรบอต: เปลี่ยนจาก หมวดหมู่:องค์กรที่ก่อตั้งในปี พ.ศ. 2546 ไปยัง หมวดหมู่:องค์การที่ก่อตั้งในปี...)
| หัวหน้า1_ชื่อ = พันเอก ดร.นาฬิกอติภัค แสงสนิท
| หัวหน้า1_ตำแหน่ง = ผู้อำนวยการ
| หัวหน้า2_ชื่อ = ดำรงค์ แสงกวีเลิศ
| หัวหน้า2_ตำแหน่ง = รองอธิบดีผู้อำนวยการ
| หัวหน้า3_ชื่อ = ศิริกุล กสิวิวัฒน์
| หัวหน้า3_ตำแหน่ง = รองอธิบดีผู้อำนวยการ
| หัวหน้า4_ชื่อ =
| หัวหน้า4_ตำแหน่ง = รองอธิบดี
34,890

การแก้ไข