ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ถนนอังรีดูนังต์"

ไม่มีความย่อการแก้ไข
* กนกวลี ชูชัยยะ. '''พจนานุกรมวิสามานยนามไทย : วัด วัง ถนน สะพาน ป้อม.''' กรุงเทพฯ : ราชบัณฑิตยสถาน, 2548.
* '''สถิติจราจร ปี 2548''' สำนักการจราจรและขนส่ง กรุงเทพมหานคร
==แหล่งข้อมูลอื่น==
*{{geolinks-bldg|13.739828|100.534273}}
 
[[หมวดหมู่:ถนนในเขตปทุมวัน|อังรีดูนังต์]]
ผู้ใช้นิรนาม