ผลต่างระหว่างรุ่นของ "รายพระนามคู่อภิเษกสมรสในพระมหากษัตริย์นอร์เวย์"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
===[[ราชวงศ์โอลเดนบวร์ก]]===
{| width=100% class="wikitable"
!width = "8%" | พระรูป
!width = "10%" | พระนาม
!width = "10%" | ประสูติ
!width = "9%" | อภิเษกสมรส
!width = "9%" | สถาปนาเป็นพระราชินี
!width = "9%" | พ้นจากตำแหน่ง
!width = "9%" | สวรรคต
!width = "6%" | คู่อภิเษกสมรส
|-
|align="center"|[[ไฟล์:DorothyDenmarkNorwaySweden.JPG|130px]]
|align="center"|[[โดโรเธียแห่งบรานเดนเบิร์ก สมเด็จพระราชินีแห่งเดนมาร์ก|เจ้าหญิงโดโรเธียแห่งบรานเดนเบิร์ก]]
|align="center"|พ.ศ. 1973/1974
|align="center"|28 ตุลาคม พ.ศ. 1992
|align="center"|28 ตุลาคม พ.ศ. 1992
|align="center"|21 พฤษภาคม พ.ศ. 2024<br>''พระสวามีสวรรคต''
|align="center"|10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2038||align="center"|[[พระเจ้าคริสเตียนที่ 1 แห่งเดนมาร์ก|คริสเตียนที่ 1]]
|-
|align="center"|[[ไฟล์:1462 Christine.jpg|130px]]
|align="center"|[[คริสตินาแห่งแซ็กโซนี สมเด็จพระราชินีแห่งเดนมาร์ก|เจ้าหญิงคริสตินาแห่งแซ็กโซนี]]
|align="center"|25 ธันวาคม พ.ศ. 2004
|align="center"|6 กันยายน พ.ศ. 2021
|align="center"|21 พฤษภาคม พ.ศ. 2024
|align="center"|20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2056<br>''พระสวามีสวรรคต''
|align="center"|8 ธันวาคม พ.ศ. 2064
|align="center"|[[พระเจ้าจอห์นแห่งเดนมาร์ก|จอห์น]]
|-
|align="center"|[[ไฟล์:Elisabethofdenmark.jpg|130px]]
|align="center"|[[อิซาเบลลาแห่งออสเตรีย สมเด็จพระราชินีแห่งเดนมาร์ก|เจ้าหญิงอิซาเบลลาแห่งออสเตรีย]]
|align="center"|18 กรกฎาคม พ.ศ. 2044
|align="center"|12 สิงหาคม พ.ศ. 2058
|align="center"|12 สิงหาคม พ.ศ. 2058
|align="center"|13 เมษายน พ.ศ. 2066<br>''พระสวามีทรงถูกยึดราชบัลลังก์''
|align="center"|19 มกราคม พ.ศ. 2069
|align="center"|[[พระเจ้าคริสเตียนที่ 2 แห่งเดนมาร์ก|คริสเตียนที่ 2]]
|-
|align="center"|[[ไฟล์:Dronning-Sophie.jpg|130px]]
|align="center"|[[โซฟีแห่งโพเมราเนีย สมเด็จพระราชินีแห่งเดนมาร์ก|เจ้าหญิงโซฟีแห่งโพเมราเนีย]]
|align="center"|พ.ศ. 2041
|align="center"|9 ตุลาคม พ.ศ. 2061
|align="center"|13 เมษายน พ.ศ. 2066
|align="center"|10 เมษายน พ.ศ. 2076<br>''พระสวามีสวรรคต''
|align="center"|13 พฤษภาคม พ.ศ. 2111
|align="center"|[[พระเจ้าเฟรเดอริกที่ 1 แห่งเดนมาร์ก|เฟรเดอริกที่ 1]]
|-
|align="center" colspan="8"|สมัยไร้กษัตริย์<br>พ.ศ. 2076 - พ.ศ. 2077
|-
|align="center"|[[ไฟล์:Dronning-Dorothea.jpg|130px]]
|align="center"|[[โดโรเธียแห่งแซ็กซ์-เลาว์เบิร์ก สมเด็จพระราชินีแห่งเดนมาร์ก|เจ้าหญิงโดโรเธียแห่งแซ็กซ์-เลาว์เบิร์ก]]
|align="center"|9 กรกฎาคม พ.ศ. 2054
|align="center"|29 ตุลาคม พ.ศ. 2068
|align="center"|4 กรกฎาคม พ.ศ. 2077
|align="center"|1 มกราคม พ.ศ. 2102<br>''พระสวามีสวรรคต''
|align="center"|7 ตุลาคม พ.ศ. 2114
|align="center"|[[พระเจ้าคริสเตียนที่ 3 แห่งเดนมาร์ก|คริสเตียนที่ 3]]
|-
|align="center"|[[ไฟล์:Sophiemecklenburgdenmark.jpg|130px]]
|align="center"|[[โซฟีแห่งเม็คเคลนบวร์ก-กึสโทรว์ สมเด็จพระราชินีแห่งเดนมาร์ก|เจ้าหญิงโซฟีแห่งเม็คเคลนบวร์ก-กึสโทรว์]]
|align="center"|4 กันยายน พ.ศ. 2100
|align="center"|20 กรกฎาคม พ.ศ. 2115
|align="center"|20 กรกฎาคม พ.ศ. 2115
|align="center"|4 เมษายน พ.ศ. 2131<br>''พระสวามีสวรรคต''
|align="center"|14 ตุลาคม พ.ศ. 2174
|align="center"|[[พระเจ้าเฟรเดอริคที่ 2 แห่งเดนมาร์ก|เฟรเดอริคที่ 2]]
|-
|align="center"|[[ไฟล์:1575 Anna Katharina.jpg|130px]]
|align="center"|[[แอนน์ แคทเทอรีนแห่งบรานเดนเบิร์ก สมเด็จพระราชินีแห่งเดนมาร์ก|เจ้าหญิงแอนน์ แคทเทอรีนแห่งบรานเดนเบิร์ก]]|
|align="center"|26 มิถุนายน พ.ศ. 2118
|align="center"|24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2140
|align="center"|24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2140
|align="center"|8 เมษายน พ.ศ. 2155
|align="center"|8 เมษายน พ.ศ. 2155
|align="center"|[[พระเจ้าคริสเตียนที่ 4 แห่งเดนมาร์ก|คริสเตียนที่ 4]]
|-
|align="center"|[[ไฟล์:Sophie amalieof brunswick queen of denmark.jpg|130px]]
|align="center"|[[โซฟี อเมลีแห่งบรุนชวิก-ลุนเบิร์ก สมเด็จพระราชินีแห่งเดนมาร์ก|เจ้าหญิงโซฟี อเมลีแห่งบรุนชวิก-ลุนเบิร์ก]]
|align="center"|24 มีนาคม พ.ศ. 2171
|align="center"|1 ตุลาคม พ.ศ. 2186
|align="center"|28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2191
|align="center"|9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2213<br>''พระสวามีสวรรคต''
|align="center"|20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2228
|align="center"|[[สมเด็จพระเจ้าเฟรเดอริคที่ 3 แห่งเดนมาร์ก|เฟรเดอริคที่ 3]]
|-
|align="center"|[[ไฟล์:1650 Charlotte.jpg|130px]]
|align="center"|[[ชาร์ล็อต อเมลีแห่งเฮสส์-คาสเซิล สมเด็จพระราชินีแห่งเดนมาร์ก|เจ้าหญิงชาร์ล็อต อเมลีแห่งเฮสส์-คาสเซิล]]
|align="center"|27 เมษายน พ.ศ. 2193
|align="center"|25 มิถุนายน พ.ศ. 2210
|align="center"|9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2213
|align="center"|25 สิงหาคม พ.ศ. 2242<br>''พระสวามีสวรรคต''
|align="center" |27 มีนาคม พ.ศ. 2257
|align="center"|[[พระเจ้าคริสเตียนที่ 5 แห่งเดนมาร์ก|คริสเตียนที่ 5]]
|-
|align = "center"|[[ไฟล์:Louisemecklenburgdenmark.jpg|130px]]
|align="center"|[[หลุยส์แห่งเม็คเคลนบวร์ก-กึสโทรว์ สมเด็จพระราชินีแห่งเดนมาร์ก|เจ้าหญิงหลุยส์แห่งเม็คเคลนบวร์ก-กึสโทรว์]]
|align="center"|28 สิงหาคม พ.ศ. 2210
|align="center"|5 ธันวาคม พ.ศ. 2238
|align="center"|25 สิงหาคม พ.ศ. 2242
|align="center"|15 มีนาคม พ.ศ. 2264
|align="center"|15 มีนาคม พ.ศ. 2264
|align="center"|[[พระเจ้าเฟรเดอริกที่ 4 แห่งเดนมาร์ก|เฟรเดอริกที่ 4]]
|-
|align="center"|[[ไฟล์:Annasophiereventlow.jpg|130px]]
|align="center"|[[แอนน์ โซฟี เรเวนโทล์ว สมเด็จพระราชินีแห่งเดนมาร์ก|แอนน์ โซฟี เรเวนโทล์ว]]
|align="center"|16 เมษายน พ.ศ. 2236
|align="center"|4 เมษายน พ.ศ. 2264
|align="center"|4 เมษายน พ.ศ. 2264
|align="center"|12 ตุลาคม พ.ศ. 2273<br>''พระสวามีสวรรคต''
|align="center"|7 มกราคม พ.ศ. 2286
|align="center"|[[พระเจ้าเฟรเดอริกที่ 4 แห่งเดนมาร์ก|เฟรเดอริกที่ 4]]
|-
|align="center"|[[ไฟล์:SophieMagdalenevonBrandenburg-Kulmbach01.jpg|130px]]
|align="center"|[[โซฟี แม็กเดเลนแห่งบรานเดนเบิร์ก-คลัมบาร์ช สมเด็จพระราชินีแห่งเดนมาร์ก|เจ้าหญิงโซฟี แม็กเดเลนแห่งบรานเดนเบิร์ก-คลัมบาร์ช]]
|align="center"|28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2243
|align="center"|7 สิงหาคม พ.ศ. 2264
|align="center"|12 ตุลาคม พ.ศ. 2273
|align="center"|8 สิงหาคม พ.ศ. 2289<br>''พระสวามีสวรรคต''
|align="center"|27 พฤษภาคม พ.ศ. 2313
|align="center"|[[สมเด็จพระเจ้าคริสเตียนที่ 6 แห่งเดนมาร์ก|คริสเตียนที่ 6]]
|-
|align="center"|[[ไฟล์:1724Louise 2.jpg|130px]]
|align="center"|[[หลุยส์แห่งบริเตนใหญ่ สมเด็จพระราชินีแห่งเดนมาร์กและนอร์เวย์|เจ้าหญิงหลุยส์แห่งเกรตบริเตน]]
|align="center"|7 ธันวาคม พ.ศ. 2267
|align="center"|11 ธันวาคม พ.ศ. 2286
|align="center"|6 สิงหาคม พ.ศ. 2289
|align="center"|19 ธันวาคม พ.ศ. 2294
|align="center"|19 ธันวาคม พ.ศ. 2294
|align="center"|[[สมเด็จพระเจ้าเฟรเดอริคที่ 5 แห่งเดนมาร์ก]]
|-
|align="center"|[[ไฟล์:1729 Juliana Maria.jpg|130px]]
|align="center"|[[จูเลียนา มาเรียแห่งบรันสวิค-วอฟเฟนบุตเทล สมเด็จพระราชินีแห่งเดนมาร์ก|เจ้าหญิงจูเลียนา มาเรียแห่งบรันสวิค-วอฟเฟนบุตเทล]]
|align="center"|4 กันยายน พ.ศ. 2272
|align="center"|8 กรกฎาคม พ.ศ. 2295
|align="center"|8 กรกฎาคม พ.ศ. 2295
|align="center"|14 มกราคม พ.ศ. 2309<br>''พระสวามีสวรรคต''
|align="center"|10 ตุลาคม พ.ศ. 2339
|align="center"|[[สมเด็จพระเจ้าเฟรเดอริคที่ 5 แห่งเดนมาร์ก|เฟรเดอริคที่ 5]]
|-
|align="center"|[[ไฟล์:Carolinemathildewalesdenmark.jpg|130px]]
|align="center"|[[แคโรไลน์ มาทิลดาแห่งเวลส์ สมเด็จพระราชินีแห่งเดนมาร์ก|เจ้าหญิงแคโรไลน์ มาทิลดาแห่งเวลส์]]
|align="center"|11 กรกฎาคม พ.ศ. 2294
|align="center"|8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2309
|align="center"|8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2309
|align="center"|10 พฤษภาคม พ.ศ. 2318
|align="center"|10 พฤษภาคม พ.ศ. 2318
|align="center"|[[สมเด็จพระเจ้าคริสเตียนที่ 7 แห่งเดนมาร์ก|คริสเตียนที่ 7]]
|-
|align="center"|[[ไฟล์:Marie sophie frederikke.jpg|130px]]
|align="center"|[[มารี โซฟีแห่งเฮสส์-คาสเซิล สมเด็จพระราชินีแห่งเดนมาร์ก|เจ้าหญิงมารี โซฟีแห่งเฮสส์-คาสเซิล]]
|align="center"|28 ตุลาคม พ.ศ. 2310
|align="center"|31 กรกฎาคม พ.ศ. 2333
|align="center"|13 มีนาคม พ.ศ. 2351
|align="center"|3 ธันวาคม พ.ศ. 2382<br>''พระสวามีสวรรคต''
|align="center"|22 มีนาคม พ.ศ. 2395
|align="center"|[[สมเด็จพระเจ้าเฟรเดอริคที่ 6 แห่งเดนมาร์ก|เฟรเดอริคที่ 6]]
|-
|}
 
=== ราชวงศ์โฮลสเตน-กอททร็อป ===
{| width=95% class="wikitable"
!width = "8%" | พระรูป
!width = "10%" | พระนาม
!width = "10%" | ประสูติ
!width = "9%" | อภิเษกสมรส
!width = "9%" | สถาปนาเป็นพระราชินี
!width = "9%" | พ้นจากตำแหน่ง
!width = "9%" | สวรรคต
!width = "6%" | คู่อภิเษกสมรส
|-
|align="center"| [[File:CharlotteSwedenNorwayR.jpg|110px]]
|align="center"| [[เฮดวิก เอลิซาเบธ ชาร์ล็อตแห่งโฮลสเตน-กอททร็อป สมเด็จพระราชินีแห่งสวีเดน|เฮดวิก เอลิซาเบธ ชาร์ล็อตแห่งโฮลสเตน-กอททร็อป]]
|align="center"| 22 มีนาคม 1759
|align="center"| 7 กรกฎาคม 1774
|align="center"| 4 พฤศจิกายน 1814 <br />''พระสวามีครองราชย์''
|align="center"| 5 กุมภาพันธ์ 1818<br />''พระสวามีสวรรคต''
|align="center"| 20 มิถุนายน 1818
|align="center"| [[พระเจ้าคาร์ลที่ 13 แห่งสวีเดน|คาร์ลที่ 2]]
|-
|}
 
=== ราชวงศ์เบอร์นาดอตต์ ===
{| width=95% class="wikitable"
13,662

การแก้ไข