ผลต่างระหว่างรุ่นของ "สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดพิษณุโลก"

เก็บกวาดบทความด้วยบอต
(เก็บกวาดบทความด้วยบอต)
'''สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดพิษณุโลก''' มี 5 เขตการเลือกตั้ง<ref>ราชกิจจานุเบกษา, [http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2554/A/019/29.PDF ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง จำนวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้งและเขตเลือกตั้งของแต่ละจังหวัด สำหรับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการทั่วไปครั้งแรกภายหลังประกาศใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑) พุทธศักราช ๒๕๕๔], เล่ม ๑๒๘, ตอน ๑๙ก, ๒๔ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๔, หน้า ๒๙ </ref> (ปี พ.ศ. 2554) มีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตได้ 5 คน จากทั้งหมด 375 คนทั่วประเทศใน[[สภาผู้แทนราษฎรไทย]]
 
==ประวัติศาสตร์==
| [[สภาผู้แทนราษฎรไทย ชุดที่ 17|ชุดที่ 17]] || [[การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป มีนาคม พ.ศ. 2535|มีนาคม พ.ศ. 2535]]||bgcolor="#ffb6b6" |นาย[[อุดมศักดิ์ อุชชิน]]|| bgcolor="#aacc99" |นาย[[วีระ ปัทมสิริวัฒน์]]|| bgcolor="#aacc99" |นาย[[ไกรสิทธิ์ ไกรสิทธิพงศ์]]
|-
| [[สภาผู้แทนราษฎรไทย ชุดที่ 18|ชุดที่ 18]] || [[การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป กันยายน พ.ศ. 2535|กัันยายนกันยายน พ.ศ. 2535]]|| bgcolor="#ffffcc" |นาย[[สุชน ชามพูนท]]|| bgcolor="#d7e4f9" |นาย[[พิษณุ พลไวย์]]|| bgcolor="#ffffcc" |นาย[[วีระ ปัทมสิริวัฒน์]]|| bgcolor="#ffffcc" |นาย[[ไกรสิทธิ์ ไกรสิทธิพงศ์]]
|}
 
417,867

การแก้ไข