ผลต่างระหว่างรุ่นของ "สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
(โรบอต: เปลี่ยนจาก หมวดหมู่:องค์กรคอมพิวเตอร์ ไปยัง หมวดหมู่:องค์การเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์)
|รัฐมนตรี10_ชื่อ =
|รัฐมนตรี10_ตำแหน่ง =
|หัวหน้า1_ชื่อ = นาวาตรี[[วุฒิพงศ์ไตรรัตน์ ฉัตรแก้ว พงศ์สุวรรณ]]
|หัวหน้า1_ตำแหน่ง = ผู้อำนวยการ
|หัวหน้า2_ชื่อ = สุวิมล เทวะศิลชัยกุล
|หัวหน้า2_ตำแหน่ง = รองผู้อำนวยการ
|หัวหน้า3_ชื่อ = ปริญญา กระจ่างมล
|หัวหน้า3_ตำแหน่ง = รองผู้อำนวยการ
|หัวหน้า4_ชื่อ = ฉัตรชัย คุณปิติลักษณ์
|หัวหน้า4_ตำแหน่ง = รองผู้อำนวยการ
|หัวหน้า5_ชื่อ =
|หัวหน้า5_ตำแหน่ง =
34,890

การแก้ไข