ผลต่างระหว่างรุ่นของ "พุทธคยา"

เพิ่มขึ้น 2,285 ไบต์ ,  8 ปีที่แล้ว
ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
{{Infobox settlement
{{สถานที่สำคัญในพุทธภูมิ}}
| name = พุทธคยา
| native_name = बोधगया
| native_name_lang = hi
| other_name = Bodhgaya
| settlement_type = เมือง
| image_skyline = Big Buddha statue, Bodhgaya.jpg
| image_alt =
| image_caption =
| nickname =
| map_alt =
| map_caption =
| pushpin_map =
| pushpin_label_position =
| pushpin_map_alt =
| pushpin_map_caption =
| latd = 24.695102
| latm =
| lats =
| latNS = N
| longd = 84.991275
| longm =
| longs =
| longEW = E
| coordinates_display = inline,title
| subdivision_type = ประเทศ
| subdivision_name = [[ประเทศอินเดีย|อินเดีย]]
| subdivision_type1 = [[รัฐในประเทศอินเดีย|รัฐ]]
| subdivision_name1 = Bihar
| subdivision_type2 = [[อำเภอในประเทศอินเดีย|รัฐ]]
| subdivision_name2 = [[Gaya district|Gaya]]
| established_title = <!-- Established -->
| established_date =
| founder =
| named_for =
| government_type =
| governing_body =
| unit_pref = Metric
| area_footnotes =
| area_rank =
| area_total_km2 =
| elevation_footnotes =
| elevation_m =
| population_total = 30883
| population_as_of = 2001
| population_rank =
| population_density_km2 = auto
| population_demonym =
| population_note =
| demographics_type1 = ภาษา
| demographics1_title1 = ราชการ
| demographics1_info1 = [[ภาษามคธี]], [[ภาษาฮินดี]]
| timezone1 = [[Indian Standard Time|IST]]
| utc_offset1 = +5:30
| postal_code_type = <!-- [[Postal Index Number|PIN]] -->
| postal_code =
| registration_plate =
| website =
| footnotes =
}}
 
'''พุทธคยา''' ([[ภาษาบาลี|บาลี]]: พุทฺธคยา, [[ภาษาอังกฤษ|อังกฤษ]]: Bodh Gaya, Mahabodhi Temple, {{lang-hi|बोधगया}}) คือคำเรียกกลุ่มพุทธสถานสำคัญใน [[อำเภอคยา]] [[รัฐพิหาร]] [[ประเทศอินเดีย]] ซึ่งเป็นพุทธสถานที่มีความสำคัญที่สุด 1 ใน 4 แห่ง ของชาวพุทธ เนื่องจากเป็นที่ตั้งของ'''สถานที่ตรัสรู้ของ[[พระสัมมาสัมพุทธเจ้า]]''' พุทธ[[สังเวชนียสถาน]]ที่มีความสำคัญที่สุดของชาวพุทธทั่วโลก ปัจจุบันบริเวณพุทธศาสนสถานอันเป็นที่ตั้งของสถานที่ตรัสรู้ของ[[พระพุทธเจ้า]] มีชื่อเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า '''วัดมหาโพธิ''' อยู่ในความดูแลของคณะกรรมการร่วม [[พุทธ]]-[[ฮินดู]]
 
== พุทธคยาในสมัยพุทธกาล ==
 
{{สถานที่สำคัญในพุทธภูมิ}}
ในสมัยพุทธกาล พุทธคยา อยู่ในดินแดนที่เรียกกันว่าชมพูทวีป ตั้งอยู่ในหมู่บ้านนิคมชื่อว่าอุรุเวลา ในแคว้นมคธ เป็นสถานที่ ๆ ร่มรื่นเป็นรมณียสถาน สะดวกด้วยโคจรคาม เหมาะแก่การบำเพ็ญเพียรทางจิต สภาพของพุทธคยาในสมัยพุทธกาลอาจจะพิจารณาได้จากพุทธพจน์ในพระไตรปิฏก ที่ได้ตรัสกับโพธิราชกุมาร ในโพธิราชกุมารสูตร ราชวรรค มัชฌิมนิกาย มัชฌิมปัณณาสก์ ซึ่งพระพุทธองค์ได้ทรงพรรณาถึงตำบลอุรุเวลาเสนานิคมไว้ว่า
 
5,869

การแก้ไข