ผลต่างระหว่างรุ่นของ "วันงดสูบบุหรี่โลก"

จัดรูปแบบ +เก็บกวาดด้วยสจห.
(จัดรูปแบบ +เก็บกวาดด้วยสจห.)
[[Fileไฟล์:Bluete in Aschenbecher.jpg|thumb|ดอกไม้ในที่เขี่ยบุหรี่ หนึ่งในสัญลักษณ์ที่ถูกใช้ในวันงดสูบบุหรี่โลก]]
[[ไฟล์:Mario Maurer interviewing No Tobacco Day.jpg|thumb|มาริโอ้ เมาเร่อ รณรงค์ในวันงดสูบบุหรี่โลก ปี 2551]]
 
'''วันงดสูบบุหรี่โลก''' ({{Lang-en|World No Tobacco Day}}) ตรงกับวันที่ [[31 พฤษภาคม]] ของทุกปี เริ่มจัดครั้งแรกเมื่อ วันที่ 31 พฤษภาคม [[ค.ศ. 1988]] โดย[[องค์การอนามัยโลก]] เพื่อให้เห็นอันตรายของ[[บุหรี่]]ต่อสุขภาพ ของผู้สูบบุหรี่และผู้ไม่สูบบุหรี่แต่ได้รับควันบุหรี่ การจัดงานวันงดสูบบุหรี่โลกก็เพื่อกระตุ้นให้ผู้สูบบุหรี่เลิกสูบ และให้รัฐบาลชุมชนและประชากรโลก ตระหนักถึงความสำคัญและเข้าร่วมกิจกรรม
 
== คำขวัญวันงดสูบบุหรี่โลกขององค์การอนามัยโลก ==
! คำขวัญภาษาไทย
|-
|2531 (1988)
||Between tobacco and the health , choose health "
||บุหรี่หรือสุขภาพ ต้องเลือกสุขภาพ
|-
|2532 (1989)
||Women and Tobacco: Added risk.
||พิษของบุหรี่ต่อสตรี ยิ่งมีมากกว่าบุรุษ
|-
|2533 (1990)
||Growing up without tobacco.
||เติบโตอย่างสดใส ห่างไกลจากภัยบุหรี่
|-
|2534 (1991)
||Public places and transport: Better be tobacco free.
||สถานที่สาธารณะและยวดยานปลอดบุหรี่
|-
|2535 (1992)
||Tobacco free work places: Safer and healthier.
||ที่ทำงานปลอดบุหรี่ สุขภาพดี ชีวีปลอดภัย
|-
|2536 (1993)
||Health services, our window to a tobacco – free world.
||บุคลากรสาธารณสุขร่วมสร้างสรรค์สังคมปลอดบุหรี่
|-
|2537 (1994)
||The media against tobacco.
||ทุกสื่อร่วมใจต้านภัยบุหรี่
|-
|2538 (1995)
||Tobacco costs more than you think.
||บุหรี่ก่อความสูญเสียมากกว่าที่คุณคิด
|-
|2539 (1996)
||Sport and the arts: play it tobacco free.
||ศิลปะและกีฬาไม่พึ่งพาบุหรี่
|-
|2540 (1997)
||United for a Tobacco – free world.
||ผนึกกำลังเพื่อสังคมปลอดบุหรี่
|-
|2541 (1998)
||Growing up without tobacco.
||คนรุ่นใหม่ไม่สูบบุหรี่
|-
|2542 (1999)
||Leave the pack behind.
||อนาคตมีคุณค่า เมื่อบอกลา...เลิกบุหรี่
|-
|2543 (2000)
||Tobacco kills don’t be Duped.
||บุหรี่คร่าชีวิต อย่าหลงผิดตกเป็นเหยื่อ
|-
|2544 (2001)
||Second-Hand Smoke: Let’s Clear the Air.
||เห็นใจคนรอบข้าง ร่วมสร้างอากาศสดใส ปลอดจากภัยควันบุหรี่
|-
|2545 (2002)
||Tobacco Free Sports – Play it clean.
||กีฬาปลอดบุหรี่ ส่งผลดีต่อสุขภาพ
|-
|2546 (2003)
||Tobacco free films tobacco free fashion
||ภาพยนตร์ปลอดบุหรี่ ส่งผลดีต่อเยาวชน
|-
|2547 (2004)
||Tobacco and Poverty (A Vicious Circle) หรือ “บุหรี่ : ยิ่งสูบ...ยิ่งจน”
||ครอบครัวปลอดบุหรี่ จะมั่งมีและแข็งแรง
|-
|2548 (2005)
||Health Professionals and Tobacco Control
||ทีมสุขภาพร่วมใจ ขจัดภัยบุหรี่
|-
|2549 (2006)
||Tobacco: Deadly in any form or disguise
||บุหรี่ทุกชนิดนำชีวิตสู่ความตาย
|-
|2550 (2007)
||100 % SMOKE-FREE ENVIRONMENTS :CREATE AND ENJOY
||ไร้ควันบุหรี่ สิ่งแวดล้อมดี ชีวีสดใส
|-
|2551 (2008)
||Tobacco - free Youth
||เยาวชนรุ่นใหม่ ร่วมใจ ต้านภัยบุหรี่
|-
|2552 (2009)
||Tobacco Health Warnings
|| เตือน! ควันบุหรี่ฆ่าคุณ
|-
|2553 (2010)
||Genderand Tobacco Withan Emphasis on Marketing to women
|| หญิงไทยฉลาด ไม่เป็นทาสตลาดบุหรี่
|-
|2554 (2011)
||The WHO Framework Convention on Tobacco Control
|| พิทักษ์สิทธิตามกฎหมาย มุ่งสู่สังคมไทยปลอดบุหรี่
|-
|2555 (2012)
||Tobacco Industry Interference
|| จับตา เฝ้าระวัง ยับยั้งอุตสาหกรรมยาสูบ
|-
|2556 (2013)
||Ban tobacco advertising, promotion and sponsorship
|| ไม่ใช้ ไม่รับ ไม่สนับสนุนโฆษณายาสูบร้าย ทำลายชีวิต
* http://women.sanook.com/health/tips/tips_12130.php
* http://www.thaihealth.or.th/node/4217
{{โครงปี}}
 
[[หมวดหมู่:วันสำคัญ|งดสูบบุหรี่โลก]]
[[หมวดหมู่:วันตระหนักด้านสุขภาพ]]
{{โครงปี}}
13,698

การแก้ไข