ผลต่างระหว่างรุ่นของ "พรพรรณ เกษมมัสสุ"

* 2523 ห้วงรักเหวลึก ช่อง 7
* 2524 พระจันทร์เดือนกันยา ช่อง 3
* 2524 สายใจ ช่อง 5
* 2525 อย่าลืมฉัน ช่อง 5
* 2525 ไฟในทรวง ช่อง 5
* 2525 พิษรัก ช่อง 3
* 2526 ไฟ ช่อง 3
* 2526 ทหารเสือพระเจ้าตาก ช่อง 3
* 2526 ทุ่งทองกวาว ช่อง 3
* 2526 พัชราวลัย ช่อง 3
* 2527 อยู่เพื่อรัก ช่อง 3
* 2527 วิมานคนบาป ช่อง 9
* 2527 มงกุฏฟาง ช่อง 3
* 2528 นางครวญ ช่อง 9
ผู้ใช้นิรนาม