ผลต่างระหว่างรุ่นของ "โปรแกรมคอมพิวเตอร์"

เก็บกวาดบทความด้วยบอต
ไม่มีความย่อการแก้ไข
(เก็บกวาดบทความด้วยบอต)
ในยุคแรกของการใช้คอมพิวเตอร์ ผู้ใช้งานคอมพิวเตอร์จะต้องเขียนโปรแกรม เพื่อสั่งงานให้คอมพิวเตอร์ ทำงานตามที่สั่ง ตัวอย่างเช่น สั่งให้คอมพิวเตอร์แสดงตัวอักษรแบบต่างๆ แสดงประโยคที่ประกอบไปด้วยตัวอักษร สั่งให้พิมพ์ตัวอักษรออกไปยังเครื่องพิมพ์(Printer) โปรแกรมที่ได้รับความนิยมในสมัยนั้น ได้แก่ โปรแกรม [[CU Writer]] และ [[ราชวิถีเวิร์ดพีซี]] โดยใช้งานบนระบบปฏิบัติการดอส(DOS)
 
หลังจากนั้น Microsoft และ Apple ได้เปิดตัวระบบปฏิบัติการที่ทำงานบนหน้าจอ(GUI) การใช้งานคอมพิวเตอร์ก็ไม่ต้องเขียนชุดคำสั่งเช่นเดิมอีกต่อไป จึงได้มีการเปลี่ยนการเรียกเป็น '''แอปพลิเคชั่นแอปพลิเคชันซอฟแวร์(Application Software) แทนคำว่าโปรแกรม'''
 
แต่ผู้แปลคำศัพท์ภาษาไทยแปลคำว่า '''Application software''' ว่า '''โปรแกรมประยุกต์''' อันที่จริงควรเรียกทับศัพท์ว่า '''ซอฟต์แวร์ประยุกต์''' จะตรงตามความหมายที่สุด
* [[ชุดของคำสั่งเครื่อง]] (instruction set)
 
{{โครงซอฟต์แวร์}}
 
[[หมวดหมู่:ซอฟต์แวร์]]
[[หมวดหมู่:การเขียนโปรแกรม]]
{{โครงซอฟต์แวร์}}
426,316

การแก้ไข