ผลต่างระหว่างรุ่นของ "โปรแกรมคอมพิวเตอร์"

ไม่มีการเปลี่ยนแปลงขนาด ,  10 ปีที่แล้ว
ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ไม่มีความย่อการแก้ไข
 
ในยุคแรกของการใช้คอมพิวเตอร์ ผู้ใช้งานคอมพิวเตอร์จะต้องเขียนโปรแกรม เพื่อสั่งงานให้คอมพิวเตอร์ ทำงานตามที่สั่ง ตัวอย่างเช่น สั่งให้คอมพิวเตอร์แสดงตัวอักษรแบบต่างๆ แสดงประโยคที่ประกอบไปด้วยตัวอักษร สั่งให้พิมพ์ตัวอักษรออกไปยังเครื่องพิมพ์(Printer) โปรแกรมที่ได้รับความนิยมในสมัยนั้น ได้แก่ โปรแกรม [[CU Writer]] และ [[ราชวิถีเวิร์ดพีซี]] โดยใช้งานบนระบบปฏิบัติการดอส(DOS)
 
หลังจากนั้น Microsoft และ Apple ได้เปิดตัวระบบปฏิบัติการที่ทำงานบนหน้าจอ(GUI) การใช้งานคอมพิวเตอร์ก็ไม่ต้องเขียนชุดคำสั่งเช่นเดิมอีกต่อไป จึงได้มีการเปลี่ยนการเรียกเป็น '''แอปพลิเคชั่นซอฟแวร์(Application Software) แทนคำว่าโปรแกรม'''
 
แต่ผู้แปลคำศัพท์ภาษาไทย กลับแปลคำว่า '''Application software''' ว่า '''โปรแกรมประยุกต์''' อันที่ถูกจริงควรเรียกทับศัพท์ว่า '''ซอฟต์แวร์ประยุกต์''' จะตรงตามความหมายที่สุด
 
 
5

การแก้ไข