ผลต่างระหว่างรุ่นของ "โปรแกรมคอมพิวเตอร์"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ไม่มีความย่อการแก้ไข
หลังจากนั้น Microsoft และ Apple ได้เปิดตัวระบบปฏิบัติการที่ทำงานบนหน้าจอ(GUI) การใช้งานคอมพิวเตอร์ก็ไม่ต้องเขียนชุดคำสั่งเช่นเดิมอีกต่อไป จึงได้มีการเปลี่ยนการเรียกเป็น '''แอปพลิเคชั่นซอฟแวร์(Application Software) แทนคำว่าโปรแกรม'''
 
แต่ผู้แปลคำศัพท์ภาษาไทย กลับแปลคำว่า '''Application software''' ว่า '''โปรแกรมประยุกต์''' ที่ถูกควรเรียกทับศัพท์ว่า '''[[ซอฟต์แวร์ประยุกต์]]''' จะตรงตามความหมายที่สุด
 
 
5

การแก้ไข