เปิดเมนูหลัก

การเปลี่ยนแปลง

|-
! ''ch''
| {{IPA|[cʲk]}} กึ่ง กึ่ง /ก || {{IPA|[k]}} ก
|-
! ''ng''
|-
! ''nh''
| {{IPA|[ŋʲŋ]}} ญ/ง || {{IPA|[ŋ]}} ง
|}
 
! สูง
| ''i'' {{IPA|[i]}} /-ิ/
| ''ư'' {{IPA|[ɨ]}} /-ือ/
| ''u'' {{IPA|[u]}} /-ู/
|-
! กลางสูง
| ''ê'' {{IPA|[e]}} /เ-/
| ''ơ'' {{IPA|[əː/ɤː]}} /เ-อ/
| ''ô'' {{IPA|[o]}} /โ-/
|-
! กลางต่ำ
| ''e'' {{IPA|[ɛ]}} /แ-/
| ''â'' {{IPA|[ə/ɤ/ɜ]}} /เ-อะ/
| ''o'' {{IPA|[ɔ]}} /-อ/
|-
ผู้ใช้นิรนาม