ผลต่างระหว่างรุ่นของ "บุญรอด บิณฑสันต์"

 
== เครื่องราชอิสริยาภรณ์ ==
* [[พ.ศ. 2511]] - [[ทุติยจุลจอมเกล้าวิเศษ]] (ท.จ.ว.)<ref>ราชกิจจานุเบกษา, [http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2511/D/044/24.PDF แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทนเครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้า]</ref>
* [[พ.ศ. 2511]] - [[ไฟล์:Dushdi Mala - Civilian (Thailand).png|80px]] [[เหรียญดุษฎีมาลา เข็มศิลปวิทยา]] (ร.ด.ม.(ศ))<ref>ราชกิจจานุเบกษา, [http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2511/D/033/1169.PDF แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเหรียญดุษฎีมาลา เข็มศิลปวิทยา], เล่ม ๘๕, ตอน ๓๓ ง, ๑๔ เมษายน พ.ศ.๒๕๑๑, หน้า ๑๑๖๙ </ref>
* [[พ.ศ. 2511]] - เหรียญดุษฎีมาลาเข็มศิลปวิทยา
* [[พ.ศ. 2511]] - [[มหาวชิรมงกุฏ]] (ม.ว.ม.)
* [[พ.ศ. 2514]] - [[มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก]] (ม.ป.ช.)
32,569

การแก้ไข