ผลต่างระหว่างรุ่นของ "อัตตา"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
(เพิ่มหมวดหมู่:อัตตา ด้วยสจห.)
ไม่มีความย่อการแก้ไข
'''อัตตา''' เป็นศัพท์ภาษาบาลี({{lang-pi|''อตฺตา''}}; {{lang-sa|''อาตฺมนฺ''}}) แปลว่า ''[[ตัวตน,]] ร่างกาย, รูปลักษณะ, ตัวเอง'' (ดูหรือ[[อัตภาพวิญญาณ]]) (ภาษาสันสกฤตใช้ อาตฺมัน) หมายถึงอาตมัน, วิญญาณ ตามทฤษฎีของผู้นับถือลัทธิว่าชีวิตเกิดขึ้นด้วยวิญญาณหรืออัตมัน ซึ่งชาว[[ชาวอินเดีย]]ทางภาคเหนือได้ยึดถือเช่นนั้น ในคัมภีร์[[อุปนิษัท]]อธิบายไว้ว่า อัตตาเป็นตัวตนเล็กๆเล็ก ๆ รูปร่างเหมือนคน อาศัยอยู่ในหัวใจเวลาปกติ และหนีออกจากร่างกายไปในเวลานอนหลับ หรือในเวลาสงบแน่นิ่ง เมื่ออัตตานั้นกลับมาสู่ร่างเหมือนเดิม ชีวิตและการเคลื่อนไหวจึงเกิดขึ้นเป็นไปตามเดิม ในเวลาตายอัตตาก็จะหนีออกจากร่าง ไปใช้ชีวิตในอมตะของตนเองวนเวียนไปอย่างนีโดยไม่มีสิ้นสุด แต่ทฤษฎีนี้[[พระพุทธศาสนาพุทธ]]ไม่ยอมรับทั้งหมด (นัยพจนา. บาลี-อังกฤษ ของสมาคมบาลีปกรณ์)
{{รอการตรวจสอบ}}
{{พุทธศาสนา}}
'''อัตตา''' เป็นศัพท์ภาษาบาลี แปลว่า ''ตัวตน, ร่างกาย, รูปลักษณะ, ตัวเอง'' (ดู[[อัตภาพ]]) (ภาษาสันสกฤตใช้ อาตฺมัน) หมายถึงอาตมัน, วิญญาณ ตามทฤษฎีของผู้นับถือลัทธิว่าชีวิตเกิดขึ้นด้วยวิญญาณหรืออัตมัน ซึ่งชาว[[อินเดีย]]ทางภาคเหนือได้ยึดถือเช่นนั้น ในคัมภีร์อุปนิษัทอธิบายไว้ว่า อัตตาเป็นตัวตนเล็กๆ รูปร่างเหมือนคน อาศัยอยู่ในหัวใจเวลาปกติ และหนีออกจากร่างกายไปในเวลานอนหลับ หรือในเวลาสงบแน่นิ่ง เมื่ออัตตานั้นกลับมาสู่ร่างเหมือนเดิม ชีวิตและการเคลื่อนไหวจึงเกิดขึ้นเป็นไปตามเดิม ในเวลาตายอัตตาก็จะหนีออกจากร่าง ไปใช้ชีวิตในอมตะของตนเองวนเวียนไปอย่างนีโดยไม่มีสิ้นสุด แต่ทฤษฎีนี้[[พระพุทธศาสนา]]ไม่ยอมรับทั้งหมด (นัยพจนา. บาลี-อังกฤษ ของสมาคมบาลีปกรณ์)
 
อัตตาในคำไทยทั่วไปใช้ในรูป '''อัตต, อัต''' เช่น อัตตาธิปไตย อัตชีวประวัติ อัตภาพ อัตโนมัติ
 
==อ้างอิง==
* [[พระธรรมกิตติวงศ์]] (ทองดี สุรเตโช) ป.ธ. ๙]], [[ราชบัณฑิต]] ''พจนานุกรมเพื่อการศึกษาพุทธศาสน์ ชุด '''คำวัด,''' '' [[วัดราชโอรสาราม]] กรุงเทพฯ พ.ศ. 2548
 
 
[[หมวดหมู่:อภิธานศัพท์ศาสนาพุทธ]]
[[หมวดหมู่:อภิธานศัพท์ศาสนาพุทธอัตตา|*]]
[[หมวดหมู่:อัตตา]]