ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ผู้ตรวจการแผ่นดิน"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
{{สั้นมาก}}
'''ผู้ตรวจการแผ่นดิน''' มีแนวคิดมาจากประเทศแถบ[[สแกนดิเนเวีย]]ที่ปกครองด้วยระบอบกษัตริย์ มีตำแหน่งที่เรียกว่า '''"ออมบุดสแมน"''' (Ombudsman) เพื่อทำหน้าที่ดูแลปัดเป่าเรื่องทุกข์ร้อนของประชาชนแทนพระมหากษัตริย์ และมีการพัฒนามาสู่ระบอบประชาธิปไตยในระบบรัฐสภาอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข
 
* [[ผู้ตรวจการแผ่นดิน (ประเทศไทย)]]
* [[ผู้ตรวจการแผ่นดิน (ประเทศสวีเดน)]]
 
{{แก้กำกวม}}