ผลต่างระหว่างรุ่นของ "โพซิตรอน"

เก็บกวาดแม่แบบเรียงลำดับ
(เก็บกวาดแม่แบบเรียงลำดับ)
'''โพซิตรอน''' ({{lang-en|positron}}) หรือ '''แอนติอิเล็กตรอน''' ({{lang-en|antielectron}}) เป็น[[ปฏิยานุภาค]]หรือ[[ปฏิสสาร]]ของ[[อิเล็กตรอน]] โพซิตรอนมี[[ประจุไฟฟ้า]]เป็น +1 มี[[สปิน_(ฟิสิกส์)|สปิน]]เป็น 1/2 และมี[[มวล]]เท่ากับอิเล็กตรอน ถ้าโพซิตรอนพลังงานต่ำชนกับอิเล็กตรอนพลังงานต่ำจะเกิด[[การประลัย]] (annihilation) คือมีการเกิด[[โฟตอน]][[รังสีแกมมา]] 2 โฟตอนหรือมากกว่า
{{เรียงลำดับ|พโซิตรอน}}
โพซิตรอนอาจจะเกิดจากการสลายตัวของ[[การปลดปล่อยโพซิตรอน]]กัมมันตรังสี (ผ่าน[[อันตรกิริยาอย่างอ่อน]]) หรือโดย[[การผลิตคู่]]จาก[[โฟตอน]]ที่มีพลังงานเพียงพอ
 
123,860

การแก้ไข