ผลต่างระหว่างรุ่นของ "อุโมงค์ผาเมือง"

* [[ดารณีนุช โพธิปิติ]] รับบท แม่ของแม่หญิงคำแก้ว
* [[ธัญญา โสภณ]] รับบท แม่ของขุนศึกเจ้าหล้าฟ้า
*[[ชาตโยดม หิรัญยัษฐิติ]] รับบท เจ้าอาวาส
 
== งานสร้างภาพยนตร์ ==
ผู้ใช้นิรนาม