ผลต่างระหว่างรุ่นของ "แฟนพันธุ์แท้ 2008"

| 21. || [[กษิติ กมลนาวิน]] (เรื่องที่ 2)|| [[กีฬาโอลิมปิก|โอลิมปิกเกมส์]] || 1 สิงหาคม 2551<br>8 สิงหาคม 2551 || style="background:#00ff00;" | ถูก
|-
| 22. ||[[สมหวัง ปัทมคันธิน]] (สมัยที่ 2)|| [[เปลือกหอย]] ครั้งที่ 2 || 15 สิงหาคม 2551<br>22 สิงหาคม 2551 || style="background:#00ff00;" | ถูก
|-
| 23. ||สุเมธ สังข์ศิลป์ไชย|| [[รถยนต์|รถ]]คลาสสิก ครั้งที่ 2 || 29 สิงหาคม 2551<br>12 กันยายน 2551 || style="background:#ff0000;" | ผิด
ผู้ใช้นิรนาม