ผลต่างระหว่างรุ่นของ "แฟนพันธุ์แท้ 2007"

| 11. ||ทิพย์วรรณ อรรถาโภชน์ (สมัยที่ 2)|| [[วงเฉลียง]] ครั้งที่ 2 || 8 มิถุนายน 2550 || แทนคุณ จิตต์อิสระ || style="background:#ff0000;" | ผิด
|-
| 12. ||[[สมหวัง ปัทมคันธิน]]|| [[เปลือกหอย]] || 15 มิถุนายน 2550 || แทนคุณ จิตต์อิสระ || style="background:#00ff00;" | ถูก
|-
| 13. ||นิภาวรรณ ผดุงรส <br>(เรื่องที่ 2 สมัยที่ 3)|| [[เจ็ดสิ่งมหัศจรรย์ของโลก|สิ่งมหัศจรรย์ของโลก]] || 29 มิถุนายน 2550 || เอก ฮิมสกุล || style="background:#00ff00;" | ถูก
ผู้ใช้นิรนาม