ผลต่างระหว่างรุ่นของ "เปรียญธรรม 5 ประโยค"

เปลี่ยนไปใช้เลขอารบิก
(Aristitleism ย้ายหน้า เปรียญธรรม ๕ ประโยค ไปยัง เปรียญธรรม 5 ประโยค ทับหน้าเปลี่ยนทาง: ไม่ได้เป็น...)
(เปลี่ยนไปใช้เลขอารบิก)
{{รอการตรวจสอบ}}
[[ไฟล์:มงฺคลตฺถทีปนี ทุติโย ภาโค.jpg|250px|thumb| ''ในภาพ:ปกหนังสือมงคลัตถทีปนี จัดพิมพ์โดย[[มหามกุฏราชวิทยาลัย]] หลักสูตรเปรียญธรรม 5 ประโยค'']]
 
'''เปรียญธรรม 5 ประโยค''' '' (ชื่อย่อ ป.ธ.5) '' เป็นระดับชั้นการศึกษาแผนกบาลีของคณะสงฆ์ไทย เรียกผู้สอบผ่านได้ในชั้นนี้ว่า เปรียญโท
 
ผู้สอบได้ในชั้นนี้สามารถนำใบประกาศนียบัตรมาขอใบเทียบวุฒิการศึกษาระดับ[[มัธยมศึกษาตอนปลาย]]จาก[[กระทรวงศึกษาธิการ]]ได้ ถ้าผู้ที่สอบได้ชั้นนี้ได้รับแต่งตั้งให้เป็นครูสอน 1 ปี และทำการสอนมาแล้วไม่ต่ำกว่า 300 ชั่วโมง<ref>[http://www.ago.go.th/interest_law/sub/sub1/sub1_55.html พระราชบัญญัติกำหนดวิทยฐานะผู้สำเร็จวิชาการพระพุทธศาสนา พ.ศ. ๒๕๒๗2527]</ref>
 
== หลักสูตรการศึกษาพระปริยัติธรรมบาลีในชั้นเปรียญธรรม 5 ประโยค ==
 
ในชั้นนี้ แม่กองบาลีสนามหลวง กำหนดวิชาในการศึกษาไว้ 2 วิชา คือ
 
=== วิชาแปลมคธเป็นไทย (วิชาแปล) ===
 
* วิชาแปลมคธเป็นไทย ใช้หนังสือ มงฺคลตฺถทีปนี (ทุติโย ภาโค - ภาคสอง) <ref>[http://www.learntripitaka.com/Theology2.html หนังสือหมวดเปรียญธรรม ประโยค 1 ถึง 9 ]</ref>
 
=== วิชาแปลไทยเป็นมคธ (วิชาแต่ง) ===
 
[[ไฟล์:ธมฺมปทฏฐกถา ตติโย ภาโค.jpg|150px|thumb|ปกหนังสืออันเป็นที่คุ้นตาของนักเรียนบาลี '''"ธมฺมปทฏ{{ฐ}}กถา"''' หนึ่งในหลักสูตรวิชาแปลมคธเป็นไทยในชั้นประโยค 1-2 และ วิชาแต่งไทยเป็นมคธในชั้น เปรียญธรรม 5 ประโยค ''จัดพิมพ์โดยคณะกรรมการแผนกตำรา [[มหามกุฏราชวิทยาลัย]]'']]
 
วิชาแปลไทยเป็นมคธในชั้น ป.ธ. 5 นี้ ใช้หนังสือ อรรถกถาธรรมบทแปล ภาคที่ 2 - 4
 
* อรรถกถาธรรมบทแปล (ทุติโย ภาโค - ภาคสอง)
* อรรถกถาธรรมบทแปล (จตุตฺโถ ภาโค - ภาคสี่)
 
ในชั้นนี้ผู้เรียนต้องศึกษาวิธีการแต่ง[[ภาษาไทย]]เป็น[[ภาษาบาลี]]โดยใช้หนังสือ '''อรรถกถาธรรมบทแปล ภาค 2 -4''' (ธัมมปทัฏ{{ฐ}}กถา ภาษาไทย) เพื่อฝึกแปลเป็น[[ภาษามคธ]] เหมือนกับชั้นประโยค ป.ธ. 4 แต่'''ในชั้นนี้กรรมการจะออกข้อสอบให้ผู้สอบแต่ง คาถาบาลี ที่ปรากฏในหลักสูตรด้วย'''
 
== หลักเกณฑ์ของผู้มีสิทธิ์สอบไล่ในชั้นเปรียญธรรม 5 ประโยค ==
 
ระดับเปรียญธรรม 5 ประโยค เรียกว่า เปรียญโท คือ ผู้ที่จะมีสิทธิสอบเปรียญธรรม 5 ประโยค จะต้องสอบได้[[เปรียญธรรม 4 ประโยค]] และ[[นักธรรมชั้นโท]]ก่อน
 
== ผู้สอบไล่ได้เปรียญธรรม 5 ประโยค ==
 
[[พระภิกษุ]][[สามเณร]]ผู้สอบไล่ได้ในชั้นนี้จะได้รับประกาศนียบัตร เลขพัดเปรียญ มีสมณศักดิ์อันดับในงานพระราชพิธี - รัฐพิธี เหนือกว่า พระครูปลัดของพระราชาคณะ ชั้นเทพ <ref>[[สมณศักดิ์#ลำดับพัดยศสมณศักดิ์ ฐานานุกรม เปรียญในงานพระราชพิธี - รัฐพิธี|ลำดับพัดยศสมณศักดิ์ ฐานานุกรม เปรียญในงานพระราชพิธี - รัฐพิธี]]</ref>
 
== แหล่งข้อมูลอื่น ==
* [http://www.balee.net/index.php ข้อมูลบาลีประโยค 1-2 ถึง 9 .'''จากบาลีดอตเน็ต''']
 
 
[[หมวดหมู่:ภาษาบาลี]]
[[หมวดหมู่:การศึกษาแผนกบาลีของคณะสงฆ์ไทย]]
[[หมวดหมู่:เปรียญธรรม 5 ประโยค]]
38,884

การแก้ไข