ผลต่างระหว่างรุ่นของ "สมการของลอนดอน"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ป้ายระบุ: เพิ่มลิงก์ข้ามภาษา
 
โดย λ<sub>L</sub> เป็นค่าคงตัวไดๆ ที่ต่อมาถูกเรียกว่าความลึกซาบซึมได้ของลอนดอน (London penetration depth) เป็นตัวแปรแบบ Phenomenological parameter การหาคำตอบจากสมการ (1) จะขึ้นกับลักษณะรูปร่างและเงื่อนไขขอบเขตของปัญหาที่สนใจ แต่อย่างไรก็ตามคำตอบจะอยู่รูป B =B_0 e<sup>(-x/ λ<sub>L</sub>)</sup> เมื่อพิจารณาระยะทางตามแกน x แสดงว่าสนามแม่เหล็กสามารถทะลุเข้าไปในเนื้อตัวนำยวดยิ่งได้ λ<sub>L</sub> หน่วย จึงจะมีค่าสนามแม่เหล็ก (B) ลดลงเหลือเป็น B/e โดย e = 2.718
 
 
 
== อ้างอิง ==
{{รายการอ้างอิง}}
 
[[หมวดหมู่:สมการ]]
 
 
 
 
[[cs:Supravodivost#Vysokoteplotní supravodivost]]
:[[London F .,and London H., Z.Phys. 96,259(1935). ;London F .,and London H.,Proc.Roy.Soc.(London),A147,71(1935). ]]
42

การแก้ไข