ผลต่างระหว่างรุ่นของ "รายชื่อนามปากกา"

(หน้าใหม่: {{ต้องการอ้างอิง}} นี่คือรายชื่อนามปากกา == นามปากกาของนักเข...)
 
* "ผมอยู่ข้างหลังคุณ" - นายแพทย์พีรพล ภัทรนุธาพร
*[[อีแร้ง (นามปากกา)|อีแร้ง]] - [[ยิ่งศักดิ์ โควสุรัตน์]]
*เศก ดุสิต, ศ.ดุสิต, สุริยา - [[เริงชัย ประภาษานนท์]]
*พนมเทียน - [[ฉัตรชัย วิเศษสุวรรณภูมิ]]
*[[สุริยัน ศักดิ์ไธสง]] - ถาวร ภู่ประเสริฐ
 
== นามปากกาของของนักเขียนต่างประเทศ ==
ผู้ใช้นิรนาม