เปิดเมนูหลัก

การเปลี่ยนแปลง

ไม่มีการเปลี่ยนแปลงขนาด ,  6 ปีที่แล้ว
แทนที่คำผ่านการค้นหา: 'จันทาล'→'จัณฑาล'
# ไม่เป็นคนง่อยเปลี้ย
# ไม่เกิดในมิลักขประเทศคือประเทศป่าเถื่อน
# ไม่เกิดในท้องนางทาสี (แต่เกิดในฐานะคนจันทาลได้จัณฑาลได้ ดัง พระโพธิสัตว์ มาตังคะฤๅษี ท่านเป็นบุตรคนจันทาลจัณฑาล แต่ไม่ได้เป็นนางทาสี) นางทาสีคือ ทาสที่เป็นผู้หญิง ที่เกิดมาก็ตกเป็นทาสทันที (ทาสในเรือนเบี้ย)
# ไม่เป็นนิยตมิจฉาทิฐิ
# ไม่เป็นสตรีเพศ
123,854

การแก้ไข