ผลต่างระหว่างรุ่นของ "หลวงเกรียงศักดิ์พิชิต (พิชิต เกรียงศักดิ์พิชิต)"

== สงครามไทย-อินโดจีน ==
 
ในระหว่างสงครามไทย-อินโดจีน ([[กรณีพิพาทอินโดจีน]]) พ.ศ. 2483 กองทัพในบัญชาของ พันเอก หลวงเกรียงศักดิ์พิชิต (ยศในขณะนั้น) สามารถเข้ายึด[[จังหวัดนครจำปาศักดิ์|เมืองจำปาศักดิ์]]ได้ พลตรี [[หลวงวิจิตรวาทการ]] ได้แต่งเพลงให้เพลงหนึ่งคือ ''เพลงนครจำปาศักดิ์'' มีเนื้อหายกย่องวีรกรรมครั้งนี้
 
== สัญญาบัตรยศทหาร ==
ผู้ใช้นิรนาม