ผลต่างระหว่างรุ่นของ "หลวงเกรียงศักดิ์พิชิต (พิชิต เกรียงศักดิ์พิชิต)"

หลวงเกรียงศักดิ์พิชิต มีบุตรธิดารวม 11 คน โดยกับ คุณหญิงชื่น เกรียงศักดิ์พิชิต มีบุตรธิดา 9 คน และกับ นางบุญเหลือ ปีเจริญ มีบุตรธิดา 2 คน
 
ถึงแก่อนิจกรรม ด้วย[[โรคมะเร็งลำไส้ใหญ่]] เมื่อวันพุธที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2507 ตรงกับวัน 4 <sup>ฯ</sup><sub>5</sub> 8 8 ค่ำ ปีมะโรง สิริรวมอายุได้ 68 ปี 9 วัน
 
== สงครามไทย-อินโดจีน ==
ผู้ใช้นิรนาม