ผลต่างระหว่างรุ่นของ "พระนางอเลนันดอ"

แทนที่คำผ่านการค้นหา: 'ทรงโปรด'→'โปรด'
(เปลี่ี่ยนทาง)
(แทนที่คำผ่านการค้นหา: 'ทรงโปรด'→'โปรด')
 
'''พระนางอเลนันดอ''' มีพระนามจริงว่า '''สิ่นพยูมาชิน''' (Hsinbyumashin ซึ่งมีความหมายว่า นางพญาช้างขาว มีพระนามแรกประสูติว่า ศุภยากะเล) พระราชธิดาใน[[พระเจ้าจักกายแมง]]แห่งพม่า ที่เกิดกับแม่ค้าในตลาดที่ถูกนำมาเป็นสนมตั้งแต่สมัยยังเป็นเจ้าชาย ที่มีอุปนิสัยที่ไม่ค่อยดีนัก<ref>[http://www.thai-folksy.net/forum7/board_posts.asp?FID=50 ชวนกันเป็นชาวคติชน : อยากทราบประวัติของพระนางศุภยลัตค่ะ]</ref>
ต่อพระนางเป็นพระมเหสีตำหนักกลางใน[[พระเจ้ามินดง]] ซึ่งตำแหน่งพระมเหสีตำหนักกลาง มีคำเรียกเป็น[[ภาษาพม่า]]ว่า ''อะเลนานดอ'' ด้วยพระนามนี้เองจึงกลายเป็นพระนามที่ชาวไทยรู้จักกันทั่วไป พระองค์เป็นมเหสีที่พระเจ้ามินดงทรงโปรดที่สุดพระองค์หนึ่ง และเป็นที่เกรงอกเกรงใจของพระองค์ พระนางอเลนันดอมีพระราชธิดากับพระเจ้ามินดง 3 พระองค์ ได้แก่ [[พระนางศุภยาคยี]], [[พระนางศุภยาลัต]] และ[[พระนางศุภยากเล]] โดยพระธิดาองค์ที่สองของพระองค์คือ [[พระนางศุภยาลัต]]ซึ่งมีนิสัยทะเยอทะยานเช่นเดียวกับพระองค์ ด้วยเหตุที่พระมารดาของพระนางอเลนันดอเป็นแม่ค้าตลาดที่พระเจ้าจักกายแมงชุบเลี้ยง จึงมีนิสัยผิดกับกุลสตรีในวัง ด้วยความที่พระเจ้ามินดงเกรงในพระนางอเลนันดอ พระเจ้ามินดงจึงมิได้ตั้งองค์รัชทายาทไว้ พระนางศุภยาลัตพระธิดาของพระองค์จึงเลือกเจ้าชายสีป่อซึ่งเป็นคนหัวอ่อน โดยพระนางอเลนันดอได้ให้การสนับสนุน เมื่อพระนางศุภยาลัตพระธิดาได้เสกสมรสกับ[[พระเจ้าธีบอ]] แม้พระนางอเลนันดอได้ให้การช่วยเหลือแก่พระนางศุภยาลัตในเบื้องต้น แต่ภายหลังพระนางอเลนันดอถูกให้ไปประทับที่วังอื่นรวมทั้งพระธิดาคือพระนางศุภยาคยีซึ่งเป็นพระกนิษฐา
 
ต่อมาเมื่อพม่าตกเป็นเมืองขึ้นของ[[อังกฤษ]] [[พระเจ้าธีบอ]] พระนางนางศุภยาลัต รวมถึงพระองค์ ได้ถูกเชิญออกนอกประเทศโดยให้ประทับในเมืองรัตนคีรี ทางใต้ของเมือง[[บอมเบย์]] ภายหลังพระนางอเลนันดอได้มีเรื่องวิวาทกับพระนางศุภยาลัตซึ่งเป็นพระธิดา ทางอังกฤษสงสาร จึงได้ส่งพระนางอเลนันดอมายังพม่า และใช้ชีวิตอยู่ที่เมือง[[มะละแหม่ง]]จนสิ้นพระชนม์<ref>[http://news.clipmass.com/story/%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%A0%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%95_%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%B5%E0%B9%82%E0%B8%AB%E0%B8%94%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B9%8C%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%94%E0%B8%97%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%9E%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%B2---2131 สุภยาลัต ราชินีโหดองค์สุดท้ายแห่งพม่า]</ref>
123,859

การแก้ไข