ผลต่างระหว่างรุ่นของ "อาภาพร กรทิพย์"

* สวัสดีคนสวย ปี 2524 คู่กับ ไกรสร แสงอนันต์
* เต้าฮวยเกษทิพย์ ปี 2525 คู่กับ สรพงษ์ ชาตรี
* พระเจ้าเสือ พันท้ายนรสิงห์ ปี 2525 คู่กับ สรพงษ์ ชาตรี และ สมบัติ เมทะนี
* นี้หรือคือมนุษย์ ปี 2525 แสดงร่วมกับ สรพงษ์ ชาตรี, พิศาล อัครเศรณี, พอเจตน์ แก่นเพชร
* พ่อค้าแม่ขาย ปี 2525 คู่กับ สรพงษ์ ชาตรี
3,573

การแก้ไข