ผลต่างระหว่างรุ่นของ "อาภาพร กรทิพย์"

* 2527 เพลงพรหม ช่อง 3 คู่กับ วิวัฒน์ ผสมทรัพย์
* 2528 สายโลหิต ช่อง 3 คู่กับ ฉัตรชัย เปล่งพานิช
* 2530 อ้อมอกภูเขา ช่อง 7
* 2531 มายา ช่อง 7
* 2538 ขอหมอนใบนั้นที่เธอฝันยามหนุน ช่อง 7
3,573

การแก้ไข