ผลต่างระหว่างรุ่นของ "อาภาพร กรทิพย์"

 
=== ละคร ===
* 2526 ทัดดาว บุษยา ช่อง 5 คู่กับ ยุรนันท์ ภมรมนตรี
* 2527 เพลงพรหม ช่อง 3 คู่กับ วิวัฒน์ ผสมทรัพย์
* 2523 สายโลหิต ช่อง 3 คู่กับ ฉัตรชัย เปล่งพานิช
3,573

การแก้ไข